Puhetaito tai -taidottomuus voi muuttaa asiasi täysin

Kun sinulla on paremmat puhe- ja esiintymistaidot saat vankempaa luottamusta, viestisi menee paremmin perille, olet parempi vuorovaikutustilanteissa, olet parempi asiantuntija, johtaja, esihenkilö ja menestyt paremmin neuvottelu- ja myyntitilanteissa.

Puheella on valtava voima – onhan puhe muuttanut paljon maailmahistoriaakin!

Retoriikalla on tärkeä merkitys kaikissa tapahtumissa, joissa puhut tai keskustelet ihmisten kanssa

Et välitä vain sanoja ja merkityksiä vaan herätät keskustelukumppanissasi monenlaisia tiedostamattomiakin tunteita. Äänensävy, äänen korkeus, puherytmi ja muut äänenkäytön osatekijät voivat joko edistää asiaasi tai kampittaa sitä.

Kuuntelijat tai keskustelukumppanisi tekevät päätelmiä siitä, oletko asiantuntija, eli onko sinulla kokemusta. Äänelläsi annat mielikuvan siitä, onko sinulla kykyä ratkaista hänen ongelmansa. Syntyy käsitys, onko teillä yhteisiä osaamisalueita ammatillisesti tai muuten. Tulee tunne, usein tiedostamatta, aikomuksistasi ja sitä, miten rehelliset ovat tarkoitusperäsi. Näitä kaikkia ja muitakin vaikutelmia muodostuu äänesi perusteella! Nämä päätelmät voivat olla tietoisia, suuri on kuitenkin tiedostamattomia.


Pelkästään jo äänesi ja äänenkäyttösi perusteella kuulija muodostaa mielikuvaa sinusta

• Luotettavuudestasi

• Pätevyydestäsi

• Uskottavuudestasi

• Sosiaalisesta tyylistäsi.

Onnistuneessa viestinnässä sanoma menee halutulla tavalla perille

• Muun viestintä ja puhe tukevat sanomaa. • Käytä omia vahvuuksiasi.

• Muista, että olet sinä, kun viestit asiaa. • Tunne yleisösi, kuuntele, tarkkaile, ole läsnä.

Nonverbaalinen viestintä ja verbaalinen viestintä liittyvät usein saumattomasti toisiinsa

Nonverbaaliset viestit, kuten katsekontakti, säätelevät vuorovaikutusta, kuten puheenvuorojen vaihtoja ja palautteen antoa. Niiden avulla voidaan myös ilmaista tunteita ja osoittaa ryhmässä vallitsevia henkilösuhteita ja statuseroja. Nonverbaalinen viestintä täydentää verbaalista viestintää tai voi korvata sen joissain tilanteissa kokonaan.

Tarvitsemme hyviä puhetaitoja mitä erilaisimmissa tilanteissa

Taito esittää asiansa on tärkeää neuvotteluissa, kokouksissa, puheita pitäessämme, myyntityössä, yrittäessämme vakuuttaa muita ihmisiä, väittelyssä, esiintymisessä, kaiken kaikkiaan kommunikoinnissa. Puheella voi olla valtava vaikutus. Hyvän puheen tulisi herättää tunteita. Kun puhe tulee sydämestä, se näkyy, kuuluu ja sen tuntee.

  • Mikäli olet alan huippuosaaja verkostoidu kanssamme ja tarjoa vaikka asiantuntijasisältöjäsi meillekin jaettavaksi.
  • Pyydä tarjous puhe – ja esiintymistaidoista tarpeesi mukaan.

puhetaito@puhetaito.fi