Neuvottelutaito

Neuvottelutaito on hyvin läheisessä yhteydessä puhetaitoon. Erilaisia malleja neuvotteluihin on monia. Yksi toimivimmista on

BATNA

Best Alternative tNegotiated Agreement )

BATNA

Paras Vaihtoehto Sopimukselle Neuvottelussa )

Neuvottelu ei ole väittelemistä.Neuvotteluissa haetaan pääasiallisesti win- win, eli voitto-voitto lopputulosta ja sen kriteerinä on kummankin erityisesti osapuolien tunne voitto tilanteesta omalta osaltaan.

Neuvottelu on prosessi, jossa tavoitellaan yhteistä tahtotilaa, yleensä sopimuksen kautta. Osapuolia on kaksi tai useampia ja oletuksena on,että kaikki osapuolet haluavat parantaa tilannettaan neuvottelun kautta. Neuvottelun myötä tapahtuu osapuolten sitouttaminen yhteisesti sovittuun tavoitteeseen.

Yhteisvoitto saavutetaan hylkäämällä positionaalinen ajattelu ja ajattelemalla neuvottelua neljällä tasolla:

  • Ihmiset: Erota ihmiset ja ongelmat toisistaan.

  • Tarpeet: Keskity tarpeisiin, älä positioihin.

  • Vaihtoehdot: Etsi luovasti joukko vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen,kuin siirryt varsinaiseen päätöksentekovaiheeseen.

  • Kriteerit: Edellytä, että lopputulos perustuu objektiivisesti määriteltäviin kriteereihin.

Neuvottelutaito on viestintää, ymmärrystä, sovittelua, tavoitteisiin pyrkimistä ja ennen kaikkea päätöksen aikaansaamista. Se on sosiaalista taitoa, jonka puuttuessa asiat venyvät ja sopimukset jäävät pöydälle odottelemaan. Ihmisten välinen vuorovaikutus vie monilta suuren ajan työstä ja yhteisissä palavereissa saatetaan olla esimerkiksi johto ja esihenkilötasolla jopa 70 % työajasta joko puhelimitse, etäratkaisuin tai edelleen myös kasvotusten. On siis syytä arvostaa hyvää neuvottelijaa.
 
Nonverbaaliset viestit, kuten katsekontakti, säätelevät vuorovaikutusta ja tämä monesti liitetään myös neuvottelemiseen. Se onkin tärkeää. Tästä on hyvä muistaa tärkeä asia:

”On mahdotonta ymmärtää tärkeitä muutoksia ilman henkilön ”normaalin” käyttäytymisen ymmärtämistä.” -Derren Brown