Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta. Sitä on luonnehdittu suostuttelemisen taidoksi. Retoriikkaa kehitettiin alun perin erityisesti antiikin Kreikassa, ja myöhemmin antiikin Roomassa. Puhetaito ei ole pelkkää kaunopuheisuutta, vaan sisältää myös yleisemmin kyvyn ilmaista itsensä ja viestiä toisille tarkoituksensa.

Tarvitsemme hyviä puhetaitoja mitä erilaisimmissa tilanteissa, neuvotteluissa, kokouksissa, puheita pitäessämme, myyntityössä, yrittäessämme vakuuttaa muita ihmisiä, väittelyssä, esiintymisessä, kaiken kaikkiaan kommunikoinnissa. Puheella voi olla valtava vaikutus. Maailmanhistoriaakin on muutettu puheen voimalla. Hyvän puheen tulisi herättää tunteita.Kun puhe tulee sydämestä, se näkyy, kuuluu ja sen tuntee.

Nonverbaalinen viestintä ja verbaalinen viestintä liittyvät usein saumattomasti toisiinsa.
Nonverbaaliset viestit, kuten katsekontakti, säätelevät vuorovaikutusta, kuten puheenvuorojen vaihtoja ja palautteen antoa. Niiden avulla voidaan myös ilmaista tunteita ja osoittaa ryhmässä vallitsevia henkilösuhteita ja statuseroja. Nonverbaalinen viestintä täydentää verbaalista viestintää tai voi korvata sen joissain tilanteissa kokonaan.

Nonverbaali viestintä ilmaisee usein puhujan asennetta sanomaansa tai muita ihmisiä kohtaan; se on myös antaa palautetta puhekumppanille: hymyt ja päännyökäytykset rohkaisevat puhujaa jatkamaan, otsanrypistys puolestaan kielii täysin päinvastaisesta palautteesta. Yleensä pelkästään nonverbaalista viestintää ei tarkkailla ja koeta voimakkaasti, jos ei ole ollut myös verbaalista viestintää henkilöiden kesken. Tietenkin, kun henkilö on katseen kohteena nonverbaalinen viestintä näyttelee merkittävää osaa. Tällöin jo pelkkä nonverbaalinen viestintä tuo mielikuvia ihmisestä. Aina täytyy kuitenkin muistaa, että nonverbaali viestintä riippuu myös suuresti viestijän persoonasta.

– Puhu niin energisesti, että ihmiset tulevat penkin reunalle kuuntelemaan
Clifton Andersson

– Winston Churchillia pyydettiin erääseen tilaisuuteen puhumaan. ”Paljonko minulla on aikaa?”, hän kysyi. ”Kuinka niin?”, kysyjä ihmetteli. ”Jos tarvitsette kolmen minuutin puheen, tulen kuukauden päästä, jos saan puhua seitsemän minuuttia, tulen kahden viikon päästä, jos saan puhua tunnin, voin lähteä vaikka heti.”

Pyydä tarjous puhetaitokoulutuksesta tarpeesi mukaan.

Puhetaidon historia

Puheita

Sanottua

Esiintymisestä

Neuvottelutaito

Retoriikkaa myyntiin

Puhetaito-koulutukset