Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelyssä. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytössä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

  • Helppokäyttöisten ja turvallisten palveluiden toimittamiseen

  • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

  • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

  • Asiakaspalveluiden ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterin pitäjä ja sen yhteystiedot:
Power Competence Oy
Y-tunnus 2356859-8
PL 102
33101 Tampere
Tietosuojavastaava: ToimitusjohtajaPauli Vuorio, puh. 050 5708163
Rekisterien nimet:

Power Competence Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Power Competence Oy:n asiakasrekisteri (tämä on osa edellistä)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Nimi, asiakasnumero, IP-numero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo tai ammatti. Rekisterin tietosisältö voi olla näistä yksi tai useampi tieto.

Tietolähteet:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään, erilaisista palveluista, joita henkilö käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten arpajaisten ja kilpailuiden sekä tapahtumien yhteydessä.
Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lain sallimista lähteistä.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja voidaan luovuttaa muihin Power Competence Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, lukuun ottamatta sähköpostiosoitteita, joita voidaan siirtää MailChimp-uutiskirjeohjelmiston Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille EU-U.S. Privacy Shield -sertifikoinnin mukaisesti.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:
Kirjanpidon osaltahenkilötietoja käsitellään kirjanpito-ohjelmiston toimittajan omalla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Kirjanpidossa olevien tietojen käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus Tili Minetti Oy:n kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika:
Asiakkuustiedot säilytetään lain salliman ajan. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, jonka perusteella hän on samalla tilannut uutiskirjeen tai muun markkinointiviestinnän vastaanottamisen palvelun henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Asiakkuustietoja kirjanpidon osalta säilytetään kirjanpitoaineistoja koskevan kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisterin tiedotustavat:
Palvelusopimuksemme sisältää kohdan, jossa kerrotaan asiakassuhteen aikana kerättävien henkilötietojen lisäämisestä asiakasrekisteriimme. Tietosuojaseloste on nähtävissä Power Competence Oy:n omistamilla ja hallinnoimilla sivuilla.

Rekisterin suojaus:
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietosuojavastaava ja tarvittaessa erikseen nimetyt henkilöt siinä tapauksessa, että heillä on erikseen tehty kirjallinen sopimus. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pääsy rekisteriin:
Pauli Vuorio, toimitusjohtaja pauli.vuorio@powercompetence.fi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa:
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tietosuojavastaavalle. Tiedot luovutetaan tarkistussoiton jälkeen henkilön antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tietojen muutokset käsitellään sähköpostin välityksellä. Tietojen kokonaan poisto voidaan sopia muutoinkin, mikäli henkilö on varmennettu varmuudella muulla tavoin. Mikäli henkilö ei voida varmentaa tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Power Competence Oy, PL 102, 33101 Tampere.

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:
Power Competence Oy / Tietosuojavastaava tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme asiasta muun muassa sähköpostitse sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.