7 vinkkiä, joilla saat tiimisi loistamaan

Esihenkilöviestintä ja esihenkilön vuorovaikutustaidot ovat ratkaisevassa roolissa siinä, miten hyvin tiimi työskentelee ja miten hyvin sen tavoitteet täyttyvät. Esihenkilön viestintä- ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat työilmapiiriin, työssä viihtymiseen ja sitä kautta yrityksen tai organisaation tuloksiin. Hyvillä vuorovaikutus- ja viestintätaidoilla esihenkilö saa tiiminsä loistamaan!

(Postaus sisältää lopussa myös kaupallisia linkkejä. Ne on merkitty *merkillä)

Kahdenkeskinen keskustelu on ”rikkainta” viestintää, koska silloin voit keskittyä täysin keskustelukumppanisi sanalliseen ja sanattomaan viestintään (Kuva: Pexels, Vanessa Garcia)

1. Tunnista ja sisäistä roolisi eri tilanteissa

Sen lisäksi, että esihenkilö työskentelee omassa asiantuntijaroolissaan esimerkiksi rakennusinsinöörinä tai sairaanhoitajana, hänen täytyy hypätä myös työnohjaajan, sparraajan, palautteen antajan ja päätöksentekijän rooliin.

Esihenkilökollegan kanssa työskennellessäsi taas otat työkaverin roolin – kuuntelet, kommentoit ja autat työkaveriasi. Työryhmissä toimit asiantuntijaroolissa ja saatat joutua myös diplomaatin rooliin, jos mielipiteet eriävät kovasti toisistaan.

Oman esihenkilösi kanssa keskustellessasi tarvitset diplomatian lisäksi neutraalin kuuntelijan ja viestijän erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Olet se linkki, joka päättää, miten ja milloin johdon tavoitteet kerrotaan omalle tiimille. Joudut pohtimaan, miten tiimisi reagoi tavoitteisiin ja miten saat heidät työskentelemään tehokkaasti niiden eteen.

Kuten huomaat, esihenkilöllä on useita eri rooleja, joissa hänen tulee vastata erilaisiin tarpeisiin. Roolit saattavat muuttua monta kertaa päivän aikana, mikä tekee työpäivistä haasteellisia, mutta antoisia!

2. Vaikuta tehokkaasti kasvokkain kohtaamisissa

Kasvokkain tapaamiset ovat tehokkain ja vaikuttavin viestinnän muoto. Erilaisissa kohtaamisissa, olivat ne sitten kahdenkeskisiä keskusteluja, käytävätapaamisia tai palavereita, ei puhuta vain asiaa, vaan vaihdetaan kuulumisia, osoitetaan arvostusta ja luottamusta sekä innostetaan ja motivoidaan – myös kehonkielellä ja äänellä.

Sillä, miten esihenkilö huomioi tiimiläisensä, on suuri merkitys työssä viihtymiselle. Jo muutama negatiivinen sana tai ele työpaikan käytävällä voi muuttaa mukavasti alkaneen työpäivän ikäväksi. Onkin hyvä muistaa, että ajatuksesi, toiveesi ja mielialasi heijastuvat kehonkielessäsi ja äänessäsi!

Pienillä keinoilla, kuten rohkaisevilla sanoilla, ilmeillä, eleillä ja äänensävyllä voit annustaa tai lannistaa. Ei siis ole aivan sama, millä mielellä tulet aamuisin töihin ja miten tervehdit työkavereitasi!

3. Kehitä vuorovaikutustaitojasi

Ihmisten kohtaamisen ja kohtelemisen taito on yksi tärkeimmistä esihenkilötaidoista. Esihenkilö vastaa työpaikallaan vuorovaikutuksen ja viestinnän sujumisesta, ohjaa ja näyttää itse esimerkkiä.

Hyvillä vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan:

  • kuuntelemisen taitoa ja halua ymmärtää

  • muiden arvostamista ja arvostuksen näyttämistä

  • halua ja kykyä tehdä yhteistyötä

  • omien ajatusten ilmaisemista jämäkästi, mutta muita loukkaamatta

  • halua ja kykyä keskustella, neuvotella ja ratkaista ongelmia

  • tunneälyä (kykyä huomata ja ottaa tunteet huomioon)

  • erilaisten mielipiteiden hyväksymistä

  • halua joustaa ja tehdä kompromisseja.

Emme ole siitä aina itse tietoisia, miten käyttäytymisemme, puheemme, ajatuksemme ja tunteemme välittyvät muille. Oletko miettinyt, miten itse näet itsesi, entä miten muut näkevät sinut? Onko tässä suuri ero? Siihen, miten sinuun suhtaudutaan, vaikuttaa myös miten itse asennoidut muihin. (Kuva: Pexels, Vanessa Garcia)

4. Lisää työmotivaatiota kohtelemalla tiimisi jäseniä arvostavasti

Jos olet välinpitämätön ja kielteinen esihenkilö, se ei välitä arvostuksen tunnetta tiimiläisillesi. Kun olet kiinnostunut ihmisistä, kyselet ja kannustat ja annat heille aikaasi ja huomiotasi, lisäät tiimiläistesi ammatillista itsetuntoa ja työmotivaatiota.

Miten positioit itsesi ja tiimiläisesi?

Positioinnilla tarkoitan sitä, miten osoitat paikan itsellesi ja muille ja miten annat erilaisia rooleja tiimisi jäsenille.

Positointia tehdään sekä tietoisesti ja tiedostamatta. Annatko puheenvuoron palavereissa jollekin asiantuntijalle useammin kuin toiselle? Suhtaudutko tiimiläisesi pyyntöön kärsimättömästi kelloa vilkuillen? Puhetapasi, kehonkielesi ja se, millaisia vaikutusmahdollisuuksia annat muille, vaikuttaa tiimisi ja työyhteisösi toimintaan ja suhteisiisi muihin ihmisiin.

5. Rohkaise kehonkielelläsi, sanavalinnoillasi ja äänelläsi

On tärkeää miettiä, miten asiat sanomme. Jos olet saanut positiivista palautetta ”puolihuolimattomasti”, olet varmasti miettinyt, oliko palaute oikeasti positiivista vai tuliko se rutiinilla tai jopa pottuiluna. Jos kehonkieli ja ääni ovat ristiriidassa sanoman kanssa, uskomme todennäköisesti ennemmin kehonkieltä kuin itse sanomaa.

Jos haluamme rohkaista, kerromme sen yleensä yksiselitteisesti kannustavalla tavalla kuten:

Näyttää / kuulostaa hyvältä…

Onpa hyvää työtä, miten…

Kerro lisää!

Hyvä / hienoa, että…

Kiinnostava ajatus, kerro lisää / kerrotko vielä…

Jos tähän liittyy vielä kiinnostunut äänensävy, katsekontakti ja hymy, on kannustava vaikutus vielä uskottavampi.

6. Varo, ettet lannista edes huomaamattasi!

Jos tiimisi jäsen tulee innosta puhkuen kertomaan ideastaan tai jostain hienosti sujuneesta asiasta, varma tapa lannistaa hänet on katsoa ohi ja vilkuilla kelloa / tietokonetta. Myös sanavalinnoilla on merkitystä:

Tähän ei ole kyllä aikaa…

Joudutaanko tähän tekemään paljon ylitöitä?

Oliko siinä tarpeeksi….

Hyvä juttu.

Ei kai se…

Tulitko ajatelleeksi…

Nopeasti sitten.

Eikö tästä ole jo puhuttu, että….

Tämä on enemmänkin xxx juttu…

Perustele.

Pohditko seurauksia?

Et tainnut…

7. Muista, että hyvä esihenkilö ei nolaa ketään vaan hyväksyy jokaisen yksilönä

Toisten ihmisten hyväksyminen ei tarkoita mielistelyä eikä liiallista joustamista; jämäkkä esihenkilö on oikeudenmukainen ja tasapuolinen, puuttuu asiattomaan toimintaan ja luo turvallisen henkisen ilmapiirin työpaikalle.

Motivoivaa tammikuuta työpaikoille!

PS. Jos pidit postausta hyödyllisenä, jaa se myös kaverillesi. Sharing is caring!


Tule mukaan kaikille avoimeen Esihenkilöviestinnän tehopäivään Tampere-talossa 7.3. klo 9–16.30.

Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautuminen